Cookie beleid DVO

De website van DVO is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sanctiebeleid vv DVO

21-02-2024

Normen en Waarden beleidsplan vv DVO

Vv DVO is een voetbalvereniging die normen en waarden hoog in haar vaandel heeft staan. Het gaat dan vooral om gedrag naar elkaar en naar buiten toe. Wij zijn een vereniging waar we trots op zijn. Zo worden we bekeken door andere verenigingen en de maatschappij en dat willen we zo houden en zelfs versterken.

Om bij DVO alert te blijven dat we niet naar een bedenkelijk niveau afzakken is het nodig om een en ander onder de aandacht van de leden te brengen. Met name het ongewenst gedrag staat hoog op ons lijstje. Het gaat daarbij niet alleen om ongewenst gedrag op het veld tijdens wedstrijden of trainingen door spelers, ouders en/of begeleiders, maar ook om ongewenst gedrag daarbuiten.

Het bestuur is van mening dat kaderleden niet de taak van ouders en verzorgers over het bijbrengen van normen en waarden moeten gaan overnemen. We proberen er een ondersteunende rol in te leveren, maar wel binnen redelijke grenzen van inzet. Kaderleden worden daarin maximaal ondersteund door het bestuur.  Ook wordt heel duidelijk gemaakt wat er zal gebeuren als een lid zich daar niet aan houdt. Met nieuwe leden wordt apart gesproken over ons beleid en ze dienen op het aanmeldingsformulier ervoor te tekenen dat ze hiervan kennis hebben genomen en akkoord gaan.

Het handhaven van normen en waarden is overigens niet alleen een zaak van kader en bestuur. Ieder lid heeft daarin een medeverantwoordelijkheid en moet anderen aanspreken op ongewenst gedrag.

Bij “ernstige en terugkerende” conflictsituaties gaan we bij DVO als volgt te werk. Op het gebied van gedrag, normen en waarden is afgesproken dat herhaaldelijk ongewenst en storend gedrag bestraft wordt, net zoals bij voetbal, met een waarschuwing,  gele of, na de tweede gele een  rode kaart.

Conflicten worden altijd en alleen in onderling overleg in besloten kring met de betrokken spelers en, indien nodig of gewenst, met de ouders besproken en uitgesproken.

Sancties: welke soorten sancties zijn er?

 • Een waarschuwing bestaat uit een aantekening, waarbij een eerstvolgende keer een zwaardere sanctiemaatregel wordt toegepast. De waarschuwing wordt vastlegt en de ouders worden geïnformeerd.
 • 1e GELE KAART men wordt uitgesloten van de eerst volgende geplande wedstrijd van het team. Tevens wordt men uitgesloten van verdere deelname aan de training op die dag, tevens worden de ouders geïnformeerd.
 • 2e GELE KAART dan zal een gesprek plaatsvinden met de ouders en zal de betrokken speler voor 3 maanden van alle activiteiten van DVO uitgesloten worden.
 • RODE KAART. Dan is er sprake van een vierde keer storend ongewenst gedrag wat dan tot gevolg heeft dat de speler, met onmiddellijke ingang, als lid van DVO wordt uitgesloten.

Wanneer kan men welke sanctie verwachten?  Het moge duidelijk zijn dat incidentele voorvallen door trainers en coördinatie geaccepteerd worden.  Deze incidenten zijn inherent aan de leeftijd van spelers.

De meest voorkomende gevallen zijn:

 • Drugs ---> uitsluiting en/of verwijdering. Het gaat om het in bezit hebben, gebruiken, verkopen, onder invloed zijn, stimuleren van gebruik door anderen van zowel soft- als harddrugs. Daarnaast kan eventueel de politie worden ingeschakeld.
 • Diefstal ---> Minimaal uitsluiting en/of verwijdering en afhankelijk van de aard en toedracht royement. Daarnaast kan geëist worden de kosten te vergoeden en kan de politie eventueel worden ingeschakeld. Het gaat om het wegnemen van welk artikel van welke waarde dan ook van iemand anders. Het zijn eigendommen van teamgenoten, kaderleden, publiek, vreemden van zowel eigen als andere verenigingen of personen (gasten, scheidsrechters).
 • Vandalisme en vernieling ---> Afhankelijk van de omstandigheden, aard en toedracht een uitsluiting en/of verwijdering. Bij ernstige overtreding royement. Daarnaast kan geëist worden de kosten te vergoeden en kan de politie eventueel worden ingeschakeld. Het gaat om het vernielen van welk artikel van welke waarde dan ook dat van iemand anders is. Het zijn eigendommen van teamgenoten, kaderleden, publiek, vreemden van zowel eigen als andere verenigingen of personen (gasten, scheidsrechters).
 • Gebruik van fysiek geweld ---> Afhankelijk van aard en toedracht een waarschuwing t/m royement. Het gaat om dreigen of handtastelijk zijn jegens teamgenoten, leden/kaderleden van eigen of andere verenigingen, publiek, gasten, scheidsrechters.
 • Ongeoorloofd gebruik van alcohol ---> Het betreft in ieder geval de regels en wetten die van toepassing zijn in de horeca. Daarnaast kan gebruik van alcohol leiden tot ongewenst gedrag. Het kantinepersoneel dient erop toe te zien dat de regels nageleefd en gehandhaafd worden.
 • Niet respectvol behandelen ---> Afhankelijk van aard en toedracht een waarschuwing t/m royement. Het is het in woord en gebaar laten merken absoluut geen respect (schelden, beledigen, dreigen, discrimineren) voor anderen te hebben (teamgenoten, kader, bestuur, publiek, tegenstanders, scheidsrechters).
 • Niet houden aan huisreglement. Afhankelijk van de “overtreding” ten opzichte van de regels gesteld in het huisreglement door personen genoemd in dit reglement.

Boeteregeling gele en rode kaarten door de scheidsrechter:

Alle spelers en begeleiders van vv DVO (jeugd, heren senioren en dames) betalen KNVB-boetes t.g.v. gele of rode kaarten zelf. De door de KNVB bij de vereniging in rekening gebrachte kosten worden doorbelast aan de betreffende speler.

Het niet of niet tijdig betalen van boetes betekent, evenals het niet betalen van contributie, uitsluiting van trainingen en/of wedstrijden. De teamleiding wordt daarover door het bestuur geïnformeerd.

Tenslotte:

Het bestuur heeft te allen tijde het recht afwijking van bovenstaande reglement toe te staan wanneer hiervoor in haar ogen voldoende motiverende redenen binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid aanwezig zijn.

Natuurlijk is het bestuur te allen tijde bereid om met u in gesprek te gaan.

Wij wensen eenieder een goed en NORM- en WAARDEN-vol seizoen toe.

Met vriendelijke en sportieve groeten,

Bestuur VV DVO

Document : Sanctiebeleid DVO

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!